Målstyring

Ved annonsering på LinkedIn kan vi for eksempel målrette mot potensielle kandidatar med ei spesifikk utdanning eller eit spesifikt yrke. Moglegheitene er mange, og det som kan verke opplagt er ikkje alltid den beste løysinga. Vi hjelper deg å avdekke kva som skal til for å treffe dei rette kandidatane.